So sánh sản phẩm

Bột bả

Khoảng giá

Kích thước

  • M
  • L
  • S
  • S, M, L
  • S, M , L
  • M
  • S

BỘT TRÉT NỘI/ NGOẠI THẤT KINH TẾ

coverage
Độ bao phủ:
≈ 1.0 - 1.2 m²/kg/ 2 lớp. 
Drying time
Thời gian khô:
1-2 giờ

Bề mặt hoàn thiện: Mờ. 
Đóng gói: 40 kg. 

Chi tiết

BỘT TRÉT NỘI/ NGOẠI THẤT KINH TẾ

BỘT TRÉT NGOẠI THẤT CAO CẤP

coverage
Độ bao phủ:
≈ 1.0 - 1.2 m²/L/ 2 lớp. 
Drying time
Thời gian khô:
1-2 giờ

Bề mặt hoàn thiện: Mờ. 
Đóng gói: 40 kg. 

Chi tiết

BỘT TRÉT NGOẠI THẤT CAO CẤP

BỘT TRÉT NỘI THẤT KINH TẾ

coverage
Độ bao phủ:
≈ 1.0 - 1.2m2/kg/ 2 lớp
Drying time
Thời gian khô:
1-2 giờ

Bề mặt hoàn thiện: Mờ mịn
Đóng gói: 40 kg

Chi tiết

BỘT TRÉT NỘI THẤT KINH TẾ

BỘT TRÉT NỘI THẤT CAO CẤP

coverage
Độ bao phủ:
≈ 1.0-1.2m²/kg/2 lớp
Drying time
Thời gian khô:
1-2 giờ

Bề mặt hoàn thiện: Mờ mịn
Đóng gói: 40 kg

Chi tiết

BỘT TRÉT NỘI THẤT CAO CẤP